Buku  |  Majalah / Jurnal  |  Makalah  |  Akhbar  |  Kertas Kerja  |  Hasil Penyelidikan  |  Karyawan  |  Galeri (Imej)  |  Galeri (AV)
BilTajukKategori BahanKeterangan
   
    
1 Tromba AkhbarSinar Harian Online 12 Disember 2018 - 'Raja Teromba’ aktif adat perpatih.
2 Lipis Bandar Warisan Bersejarah AkhbarSinar Harian Online 12 April 2018 - Kuala L:ipis Warisan Sejarah - Kuala Lipis adalah ibu negeri Pahang dari tahun 1898 hingga 1953 sebelum Kuantan diiktifat sebagai pusat pentadbiran negeri pada 27 Ogos 1955.